Welcome

Cats and Tulips is the Dutch TICA club, founded in 1998. 
We try to have a cat-show twice a year. If you want to compete at one of our shows, please take a look at our 'show-page' for further details. 

Of course you are more than welcome to join our club! 

You can choose to be a Cats and Tulips (CaT) member, or sign-up for a combined Cats and Tulips/TICA USA membership. If you choose to be a CaT-member only, club charges will be 27,50 euro a year, starting from May 1st until April 30st next year. For a combined CaT/TICA membership charges will be 67,50- euro a year, also from May 1st until April 30st next year.

If you want your kittens to have a CaT-pedigree, your cattery has to be registered within TICA . We can help you with all applications needed. Please contact our officer at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERSBERICHT D.D. 21 november 2019

 

Beste leden,

 

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

 

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

 

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

 

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

 

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

 

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

 

Namens de besturen van

Cats & Tulips

Felikat

Limbracat Club

Mundikat

Neocat

NKFV

NLKV

NRKV

NVvK