Lid worden

U kunt kiezen lid te worden van alleen Cats and Tulips of een gecombineerd lidmaatschap van Cats and Tulips en TICA USA.

Wanneer u kiest alleen lid/fokkerlid van Cats and Tulips (CaT) te worden, dan betaalt u € 27,50 per verenigingsjaar met daarnaast eenmalig € 5,- voor de administratiekosten bij aanmelding. Een gecombineerd lidmaatschap (CaT en TICA) kost € per jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het volgende jaar. cat

Wanneer u lid wordt betaalt u eenmalig administratiekosten van € 5,-.

Om stambomen bij CaT aan te vragen dient u een catterynaam te hebben die bij TICA geregistreerd staat. Heeft u al een catterynaam bij een andere vereniging dan dient u alsnog deze catterynaam bij TICA te laten registreren. De kosten hiervoor bedragen € 75,-.


Voor beide lidmaatschappen geldt dat het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het volgende jaar. U ontvangt ieder jaar per email informatie rondom de verlening van uw lidmaatschap. Mocht u uw jaarlijkse lidmaatschapscontributie niet betalen, dan vervalt u lidmaatschap automatisch.


Een gecombineerd lidmaatschap (CaT en TICA) kost € 67,50 per jaar. U dient dan ook het TICA lidmaatschapsformulier in te vullen. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u terecht bij onze ledenadministratie:

U kunt u opgeven via het online inschrijfformulier


Heeft u verder nog vragen, dan kunt u terecht bij onze ledenadministratie:

Liesbeth van Mullem
Sleutelbloem 16
3453 VS De Meern
030 - 6622729 (tussen 19:00 - 21:00)
Ledenadministratie@catsandtulips.nl

logo